Velkommen til HJRK
 
Så er Duplo og de øvrige elevheste klar til at holde sommerferie -
Sidste undervisningsdag i elevafdelingen før sommerferien er: Fredag 30.06.17
Sidste undervisningsdag i ridefysioterapien før sommerferien er: Torsdag 29.06.17
 
 
Første undervisningsdag i elevafdelingen efter sommerferien er: Mandag 07.08.17
Første undervisningsdag i ridefysioterapien efter sommerferien er: Mandag 07.08.17
 
Søgning
Søg
Seneste nyt
 
Kontakt ang. stald og daglig drift
Staldmester
Dennis Christensen
Tlf. 2082 5214
dennis.christensen@hjrk.dk
Kontakt ang. Ridefys.
Helle Nedergaard
Tlf.: 2521 9571

Jette Flarup
Tlf.: 2345 7054
Kontakt ang. undervisning:
Elisabeth Frederiksen
Tlf. 2182 8146
elisabeth.frederiksen@hjrk.dk
eller
Maibritt Rosenkilde
Tlf. 2966 0367
m.rosenkilde@hjrk.dk