Championat 2015/16

(01.11.15 – 31.10.16)

 

 

SPRING – PONY

 

 

Rytter:

  Laura Krag Nielsen

 

Pony:

  Lyngholms Arcon

 

 

Dato:

 

Stævne:

 

Klub:

 

Klasse:

 

Plac.:

Champ.-

point:

01.11.15

D-stævne

HJRK

LF

-

2

01.11.15

D-stævne

HJRK

LE

-

2

22.11.16

D-stævne

HER

LD

4

4

24.01.16

D-stævne

HJRK

LF

-

2

 

 

 

 

I alt:

10