Championat 2015/16

(01.11.15 – 31.10.16)

 

 

SPRING – PONY

 

 

Rytter:

  Amalie Eriksen

 

Pony:

  Hedebo’s Cindi

 

 

Dato:

 

Stævne:

 

Klub:

 

Klasse:

 

Plac.:

Champ.-

point:

01.11.15

D-stævne

HJRK

LC

-

6

24.01.16

D-stævne

HJRK

LC1*

-

6

 

 

 

 

I alt:

12