Championat 2015/16

(01.11.15 – 31.10.16)

 

 

DRESSUR – PONY

 

 

Rytter:

  Theresa Rosenkilde

 

Pony:

  Skovlyst’s Nikita

 

 

Dato:

 

Stævne:

 

Klub:

 

Klasse:

 

Plac.:

 

%

Champ.-

point:

21.11.15

D-stævne

HER

LD2

1

69,762

8

21.11.15

D-stævne

HER

LD1

2

69,723

6

23.01.16

D-stævne

HJRK

LD2

1

75,000

8

06.02.16

D-stævne

ROK

LD2

1

72,380

8

06.02.16

D-stævne

ROK

LC1

5

67,400

4

13.02.16

D-stævne

HRR

LD2

1

67,143

8

10.04.16

D-stævne

IRK

LC1

3

67,400

8

10.04.16

D-stævne

IRK

LC2

5

70,000

4

14.05.16

D-stævne

HJRK

LC1

2

69,800

12

03.08.16

D-stævne

HOKR

LC2

5

66,090

4

04.09.16

D-stævne

SPOR

LC1

2

66,200

12

24.09.16

D-stævne

HJRK

LC1

2

67,400

12

15.10.16

D-stævne

SRKS

LC2

4

69,319

4

16.10.16

D-stævne

SRKS

LC2

4

69,783

4

 

 

 

 

 

I alt:

102